Novosti

Okrugli sto Projekta Minority News ”Ključni izazovi za nacionalne savete nacionalnih manjina u periodu 2015-2020”, održan je 28 aprila 2015 god u Hotelu Moskva u Beogradu. Centar za istraživanje migracija koji je i pokretač projekta Minority News organizuje niz okruglih stolova sa ambicijom da se u direktnom dijalogu predstavnici nacionalnih…
U petak 17.04. delegacija Pokrajinskog sekretarijata za kulturu koju su činili pomoćnici: Dragan Srećkov, pomoćnik sekretara za savremenu umjetničku produkciju i kulturnu politiku; Atila Juhas, pomoćnik sekretara za kulturu manjinskih nacionalnih zajednica i Kalman Kuntić, pomoćnik sekretara za medije su bili u pośeti Nacionalnom savetu crnogorske manjine čije je śedište…
Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić danas je u Pokrajinskoj vladi održao radni sastanak sa delegacijom Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine: zamjenikom predśednika Branislavom Sekulićem, predśednikom Izvršnog odbora Miloradom Radojevićem i članicom Izvršnog odbora Nadom Trpkom – Sarić.
Forum za etničke je organizovao okrugli sto na temu „Principi politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji“, 31. marta 2015. godine, u Beogradu. Ta organizacija je započela rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za…

An Braser u Vojvodini

U sklopu dvodnevne pośete Republici Srbiji, predśednica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, An Braser sastala se 11. marta u Skupštini Vojvodine sa predstavnicima nacionalnih savjeta nacionalnih manjina iz Srbije. U razgovoru sa predstavnicima nacionalnih savjeta, An Braser se informisala o njihovom radu. Nacionalni savjet crnogorske manjine predstavljao je zamjenik predśednika Branislav…

Dan državnosti Republike Srbije

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, Ratko Šoć, predśednik Savjeta prisustvovao je prijemu koji je organizovao Tomislav Nikolić, predśednik Srbije.
Za predsjednika Nacionalnog savjeta Crnogorske nacionalne manjine u Srbiji izabran je Ratko Šoć. Na prijedlog Šoća, za zamjenika predsjednika Savjeta izabran je Branislav Sekulić, a za potprjesednike Ljiljana Bulatović iz Novog Sada, Slobodan Balandžić iz Kule i Nikola Čičarević iz Lovćenca.
Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji je u Beogradu, u sali Opštine Stari Grad, održao konstutativnu sjednicu kojoj su prisustvovala 22 od 23 člana koliko broji crnogorski nacionalni savjet.
Strana 5 od 5

Luča - televizijska emisija posvećena crnogorskoj nacionalnoj zajednici emituje se na drugom programu RTV. Termini emitovanja su ponedeljak u 12h i utorak u 15.20h. Do sada su u emisijama prikazani brojni kulturni događaji koje je organizovao Nacionalni Savjet, kao i udruženja Crnogoraca.