Organizaciona struktura

Predśednik:

Miodrag Becić

  Predśednik Izvršnog odbora:
Miloš Paović
 
Potpredśednici:
Slobodanka Pajović
Nada Trpka
Slobodan Balandžić
 

Članovi Izvršnog odbora:

 • Tomislav Pešić
 • Nikola Muhadinović
 • Ljubiša Simović
 • Gordana Doknić
 • Dragan Martinović

  

Članovi Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine

 • 1. Ratko Šoć (1938), akademski slikar, Vrbas
 • 2. Milorad Radojević (1976), dipl. inžinjer poljoprivrede, Bačko Dobro Polje
 • 3. Gordana Doknić (1965), dipl. ekonomista, Vrbas
 • 4. Ljubiša Simović (1958), dipl. el. Inž., Vrbas
 • 5. Slobodan Balandžić (1978), maš. tehničar, Kula
 • 6. Nenad Vlahović (1980). dipl. inž., Kruščić
 • 7. Branislav Sekulić (1985), dipl. ekonomista, Vrbas
 • 8. Cveta Roganović (1962), lekar sp. neurolog, Vrbas
 • 9. Bodin Radojević (1969), programer, Vrbas
 • 10. Milan Milović (1976), specijalista ortopedije, Vrbas
 • 11. Nada Trpka, (1962), poslovni sekretar, Vrbas
 • 12. Tomislav Pešić (1967), veterinarski tehničar, Savino Selo
 • 13. Miodrag Becić (1974), ekonomista, Zmajevo
 • 14. Slobodanka Pajović (1959), ekonomista, Beograd
 • 15. Nikola Čičarević (1977), gimnazija, Lovćenac
 • 16. Radojica Džarić (1953), dipl. ekonomista, Novi Sad
 • 17. Aleksandra Vučinić (1968) profesor književnosti, Lovćenac
 • 18. Dušan Žugić (1972), preduzetnik, Novi Sad
 • 19. Miloš Paović (1972), dipl. ekonomista, Aleksinac
 • 20. Nikola Muhadinović (1987), preduzetnik, Lovćenac
 • 21. Dragan Martinović (1984), inžinjer poljoprivrede, Lovćenac
 • 22. Bojan Bojat (1973), advokat
 • 23. Veselin Mitrović (1949), dipl. ekonomista, Novi Sad

 

Odbor za kulturu:
1. Vesna Grgurović- predśednica
2. Slavko Vlahović- član
3. Nada Trpka- član
4. Bodin Radojević- član
5. Vuk Vukmirović- član
6. Radosav Krivokapić- član
7. Jasmina Perović- član

Odbor za obrazovanje:
1. prof dr Tadija Eraković- predśednik
2. Gordana Krivokapić- član
3. Aleksandra Vučinić- član
4. Mirjana Stevović- član
5. Željko Kaluđerović- član
6. Zoran Baucal- član
7. Jelena Vujačić- član

Odbor za informisanje:
1. Miloš Paović- predśednik
2. Milica Lojpur- član
3. Dušan Drašković- član
4. Milena Vukotić- član
5. Vanja Barišić Joković- član
6. Vuko Martinović- član
7. Stanko Popović- član

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma:
1. Zoran Martinović- predśednik
2. Tamara Mićunović- član
3. Bojana Radović- član
4. Mirko Jelić
5. Marija Apostolovski Bigović- član
6. Veselin Martinović- član

Luča - televizijska emisija posvećena crnogorskoj nacionalnoj zajednici emituje se na drugom programu RTV. Termini emitovanja su ponedeljak u 12h i utorak u 15.20h. Do sada su u emisijama prikazani brojni kulturni događaji koje je organizovao Nacionalni Savjet, kao i udruženja Crnogoraca.