Praznici Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u R. Srbiji

21. maj - Dan nezavisnosti Crne Gore

13. juli - Dan državnosti Crne Gore

26. oktobar - Dan osnivanja Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji

Dan nezavisnosti se slavi u čast 21. maja 2006. godine kada su građani Crne Gore na istorijskom referendumu obnovili svoju državnu nezavisnost.

Dan državnosti se slavi u čast 13. jula 1878. godine kada su velike sile na Berlinskom kongresu priznale državu Crnu Goru i na 13. jul 1941. godine kada je u Crnoj Gori počeo opštenarodni ustanak protiv fašističkog terora.

Kao dan osnivanja Nacionalnog savjeta se praznuje 26. oktobar kada je 2014. godine u Beogradu, u Skupštini Republike Srbije, na elektorskoj skupštini izabrano dvadeset i tri člana Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine

 

Luča - televizijska emisija posvećena crnogorskoj nacionalnoj zajednici emituje se na drugom programu RTV. Termini emitovanja su ponedeljak u 12h i utorak u 15.20h. Do sada su u emisijama prikazani brojni kulturni događaji koje je organizovao Nacionalni Savjet, kao i udruženja Crnogoraca.