-->

Polaznicima letnje škole „Crna Gora moja postojbina“

27 jun 2018

Broj: 01-475

Datum: 26. jun 2018. godine

POLAZNICIMA LETNjE ŠKOLE „CRNA GORA MOJA POSTOJBINA“

Predmet: OBAVEŠTENjE

Poštovani,

Obaveštavamo decu polaznike letnje škole „Crna Gora moja postojbina“ i njihove roditelje i staratelje da će, kao i ranijih godina, Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji snositi troškove odlaska i povratka sa puta na Ivanova korita.

 

S poštovanjem,

Miodrag Becić
Predsjednik NSCNM

Luča - televizijska emisija posvećena crnogorskoj nacionalnoj zajednici emituje se na drugom programu RTV. Termini emitovanja su ponedeljak u 12h i utorak u 15.20h. Do sada su u emisijama prikazani brojni kulturni događaji koje je organizovao Nacionalni Savjet, kao i udruženja Crnogoraca.