Novosti

U prostorijama Nacionalnog savjeta je 14.05.2015. godine u 9 časova održan sastanak članova Nacionalnog savjeta u sastavu Ratko Šoć, Slobodan Balandžić i Bodin Radojević sa zamjenikom pokrajinskog ombdusmana Evom Vukašinović. Tema sastanka su bili problemi u realizaciji prava crnogorske zajednice u Vojvodini.
U galeriji Muzeja u Vrbasu, 09. maja otvorena je izložba dokumentarnih fotografija „Crna Gora u objektivu Bele Maćašovskog“ načinjenih za vrijeme Prvog svjetskog rata. Producent izložbe je Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji koji je izložbu priredio u saradnji sa Arhivom grada Subotice koji čuva fotografski legat dr Bele…
Konstitutivna śednica Savjeta za nacionalne manjine održana je 29. aprila 2015 god, u Vladi Republike Srbije. Predsjedavala je Kori Udovički, zamjenik predśednika Savjeta za nacionalne manjine. U ime crnogorskog savjeta prisustvovao je Milorad Radojević, predśednik IO.
Okrugli sto Projekta Minority News ”Ključni izazovi za nacionalne savete nacionalnih manjina u periodu 2015-2020”, održan je 28 aprila 2015 god u Hotelu Moskva u Beogradu. Centar za istraživanje migracija koji je i pokretač projekta Minority News organizuje niz okruglih stolova sa ambicijom da se u direktnom dijalogu predstavnici nacionalnih…
U petak 17.04. delegacija Pokrajinskog sekretarijata za kulturu koju su činili pomoćnici: Dragan Srećkov, pomoćnik sekretara za savremenu umjetničku produkciju i kulturnu politiku; Atila Juhas, pomoćnik sekretara za kulturu manjinskih nacionalnih zajednica i Kalman Kuntić, pomoćnik sekretara za medije su bili u pośeti Nacionalnom savetu crnogorske manjine čije je śedište…
Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić danas je u Pokrajinskoj vladi održao radni sastanak sa delegacijom Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine: zamjenikom predśednika Branislavom Sekulićem, predśednikom Izvršnog odbora Miloradom Radojevićem i članicom Izvršnog odbora Nadom Trpkom – Sarić.
Forum za etničke je organizovao okrugli sto na temu „Principi politika integracije nacionalnih manjina u Republici Srbiji“, 31. marta 2015. godine, u Beogradu. Ta organizacija je započela rad na nacrtu nacionalne strategije za integraciju nacionalnih manjina u Republici Srbiji sa motivom da javnosti i Vladi Republike Srbije predloži politike za…

An Braser u Vojvodini

U sklopu dvodnevne pośete Republici Srbiji, predśednica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, An Braser sastala se 11. marta u Skupštini Vojvodine sa predstavnicima nacionalnih savjeta nacionalnih manjina iz Srbije. U razgovoru sa predstavnicima nacionalnih savjeta, An Braser se informisala o njihovom radu. Nacionalni savjet crnogorske manjine predstavljao je zamjenik predśednika Branislav…
Strana 5 od 6

Luča - televizijska emisija posvećena crnogorskoj nacionalnoj zajednici emituje se na drugom programu RTV. Termini emitovanja su ponedeljak u 12h i utorak u 15.20h. Do sada su u emisijama prikazani brojni kulturni događaji koje je organizovao Nacionalni Savjet, kao i udruženja Crnogoraca.